Úvod / O projekte / Zmluvy...


Zmluvy, objednávky, faktúry v rámci projektu


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 P.Č. Názov Dátum Číslo  Dodávateľ  Objednávateľ Celková hodnota 
 1. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  Z 2241032002501      608 304,63 €
             

 


Vzdělávání bez hranic

http://www.bezhranic.org/modules/mastop_publish/?tac=Zmluvy...