Úvod / Město Vsetín / Naše aktivity / Postup a metodika ekologických auditů


Aktivita 1. Setkání projektových partnerů - "Postup a metodika ekologických auditů"

POPIS AKTIVITY
 
  jednodenní akce;
  určeno pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy;
dopoledne: prezentace cílů a aktivit projektu zástupcům města Vsetín a obce Pruské, oběd, odpoledne: (4 hodiny/20 osob) seminář na téma provádění ekologických auditů v praxi, osnova, postupy, vyhodnocení, ekologická stopa; prezentace "Výchovy v přírodě" (moderní pedagogický směr kombinující poznávání přírody s environmentální výchovou a pohybem v přírodě - ukázky z programů pro děti mateřských až žáky středních škol a seminářů pro pedagogické pracovníky), další příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj - Den Země, Den bez tabáku, Den stromů, Den bez bariér a další
místo konání: Vsetín;
účastníci: cca 30 osob včetně hostů;
aktivita je naplánována na měsíc 06/2011.
 

 
POZVÁNKA
 
 

 
FOTOGRAFIE
 
 zahkon_01
 
 
 

Vzdělávání bez hranic

http://www.bezhranic.org/modules/mastop_publish/?tac=Postup_a_metodika_ekologick%C3%BDch_audit%C5%AF