Úvod / Město Vsetín / Naše aktivity / Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků


Aktivita 1. Setkání projektových partnerů na téma "Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků"

POPIS AKTIVITY

jednodenní akce;

určená pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy;

dopoledne: prezentace postupu realizace projektu, představení již realizovaných aktivit, dohodnutí dalšího postupu, oběd, odpoledne: (4 hodiny/20 osob) seminář na téma "Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků" - 2 různé pohledy (ZŠ Luh a ZŠ Integra); integrace znevýhodněných žáků v terénních programech Alceda zaměřených na "Výchovu v přírodě";

místo konání: Vsetín * účastníci: cca 30 osob včetně hostů.

•  plánovaný termín konání: 05/2012


Vzdělávání bez hranic

http://www.bezhranic.org/modules/mastop_publish/?tac=P%C5%99%C3%ADstup_%C5%A1kol_k_integraci_znev%C3%BDhodn%C4%9Bn%C3%BDch_%C5%BE%C3%A1k%C5%AF