Úvod / ZŠ Luh / Naše aktivity


Projektové aktivity Základní školy Luh, Vsetín

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZŠ NA TÉMA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

 

V rámci aktivity probíhala od začátku října příprava, včetně komunikace s účastníky aktivity, včetně přednášejících. Příprava zahrnovala rezervaci termínu, rozeslání pozvánek, stanovení organizačního týmu, zajištění lektorů, občerstvení, nákup materiálu. Aktivita se uskutečnila 28. 11. 2012 v ZŠ Luh v odborné učebně vybudované v rámci projektu. Samotný program pak zahrnoval představení systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s poruchami učení, kariérové poradenství, jejich dlaší uplatnění, workshop. Zúčastnilo se 20 účastníků.

Karierove_poradenstvi_na_ZS_01 

 

Karierove_poradenstvi_na_ZS_02 

 

Karierove_poradenstvi_na_ZS_03 

 

 

 

 

MEZIGERAČNÝ VÝUKOVÝ PROSTOR

Probíhala příprava a realizace altivity. V uvedeném prostoru se nacházejí hydranty, proto bylo zpracováno technické řešení, včetně odsunu stávajících prvků. Proběhla veřejná zakázka - podklady, konzultace s právníky, realizace zakázky, její kontrola řídícím orgánem. Na zhotovitele díla byla vybrána - Obchodní firma: BS Vsetín, s.r.o. , 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČ: 47973749, DIČ :CZ47973749 Následovala realizace díla dle projektu a jeho předání do užívání. Celková cena díla 443 531,00 Kč. Dílo předáno protokolem 21. 9. 2012. Aktivita ukončena 21. 9. 2012, nicméně na výstupy projektu a průběh aktivit nemá vliv.
Mezigeneracny_vyukovy_prostor_01 
 
Mezigeneracny_vyukovy_prostor_02
 
Mezigeneracny_vyukovy_prostor_03 
 

 

 

 

 


Vzdělávání bez hranic

http://www.bezhranic.org/modules/mastop_publish/?tac=38