Úvod / MŠ Benátky / O nás


Základné informácie o Matěrské škole Vsetín Benátky

 

O nás
Adresa:
Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175, 755 01 VSETÍN
IČO:
60042389
DIČ:
 
Názov banky:
Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
230276678/0300
Štatutárny zástupca:
Mgr. Alena MITÁŠOVÁ
Telefón:
00420571415311
Fax:
 
Mobil:
00420731680587
E-mail:
msbenatky@volny.cz

Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175 byla postavena v roce 1962. Stojí v okrajové část Vsetína, v místní části Rybníky. Jedná se o jednopatrovou zděnou budovu. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada a školní jídelna. Mateřská škola je čtyřtřídní, se dvěma třídami běžného typu a dvěma třídami logopedickými.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací přímo řízenou Městským úřadem Vsetín, s právem hospodařit se svěřeným majetkem. Od 1.7.1994 má škola právní subjektivitu.

ms_benatky_01Výchovu a péči garantuje tým zkušených pedagogů. O děti se stará 8 pedagogických pracovnic. 7 je absolventek střední pedagogické školy,1 je absolventka Pedagogické fakulty Olomouc, obor učitelství pro mateřské školy. V logopedických třídách pracují 4 logopedické asistentky. Z toho dvě vystudovaly rozšiřující studium speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě. Na škole je zaměstnáno 5 provozních pracovníků. 2 uklizečky, 1 hlavní kuchařka vyučena v oboru kuchař, 1 pracovnice provozu školní jídelny, 1 ekonomka a vedoucí školní jídelny se středoškolským ekonomickým vzděláním. Ředitelkou Mateřské školy Vsetín, Benátky je Mgr. Alena Mitášová.

V mateřské škole je zapsáno pro školní rok 2009 - 2010 celkem 78 dětí. Z toho je 26 dětí zařazeno do logopedických tříd, 26 dětí do třídy lišek, kde jsou zařazeny děti ve věku 4 - 6 let a 26 dětí do třídy myšek, kde jsou dětí 3 - 4,5 leté.

 

 

 


Vzdělávání bez hranic

http://www.bezhranic.org/modules/mastop_publish/?tac=21