Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
foto_01
DSC_0023
Úvod / O projekte / Projektová vizitka

Vizitka nášho projektu

1. Název projektu 

„VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC", zkrácený název „Vzdělávání"

2. Specifikace operačního programu

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Prioritní osa P1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory I.3.: Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost

3. Lokalizace projektu 

ČR - Zlínský kraj, město Vsetín
SR - Trenčianský kraj, obec Pruské

4. Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Předkladatel projektu a žadatel o finanční příspěvek je město Vsetín.

Partneři v ČR:
Vedoucí partner: město Vsetín
Projektoví partneři:
1. Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175
2. Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
3. Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
4. Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
5. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
6. Základní škola Vsetín, Luh 1544
7. Alcedo - středisko volného času Vsetín

Partneři ve SR:
Hlavní přeshraniční partner: obec Pruské
Projektoví partneři:
8. Základná škola Hugolína Gavloviča s Materskou školou v Pruském

5. Cíle projektu

Všechny aktivity projektu jsou směřovány k uplatnění na trhu práce a podpoře zaměstnanosti, a proto nosnou linii projektu tvoří celoživotní a celogenerační vzdělávání a mezigenerační předávání poznatků a zkušeností.

6. Výstupy projektu

 Semináře k přípravě na volbu povolání dětí a mládeže, k zavedení nových prvků do výuky.
 Semináře k environmentální výchově, ke zvýšení pracovních návyků, k fyzické zdatnosti.
 Mezigenerační výměna zkušeností, konference, ukázkové hodiny.
 Vybudování materiálního zázemí pro vzdělávací a výměnné aktivity.
 Publicita projektu - webové stránky, publikace v tisku, televizní reportáže apod.

7. Popis projektu

A) Na úrovni mateřských škol

se jedná o rozvoj pohybových, sociálních a pracovních dovedností jako přípravu na řemesla a ekologickou výchovu. Do těchto aktivit budou zapojeni i senioři při ZŠ Luh a z klubu seniorů v Pruském:

 vzdělávání: 

a) Mateřská škola Rokytnice připraví seminář na využití keramické pece v mateřské škole pro pedagogické pracovníky Alceda a mateřských škol (popř. i ZŠ) zapojených do projektu.
b) Alcedo - SVČ Vsetín připraví semináře pro děti, jejich rodiče a učitelky mateřských škol a seniory zapojených do projektu se zaměřením na environmentální výchovu.

 materiální podpora:

V areálech mateřských škol budou budována edukační hřiště s herními prvky vybavenými vzdělávací¬mi atributy, dále venkovní přírodní učebny, počítá se s pořízením keramické pece v jedné MŠ.
Na pozemcích u hájenky v Semetíně, kterou spravuje Alcedo - SVČ Vsetín, vybudujeme mj. malou domácí hydroelektrárnu a malou domácí větrnou elektrárnu jako učební pomůcku (se zapojením do sítě se nepočítá).

B) Na úrovni základních škol 

se již jedná o přípravu na volbu povolání se zajištěním rovných příležitostí, rozvoj pracovních dovedností (předení vlny, tkaní látek, drátování apod., v podstatě udržení starých řemesel) a ekologickou výchovu

 vzdělávání: 

a) Základní škola Vsetín, Luh 1544 připraví následující aktivity:
- setkání k průřezovému tématu volba povolání (metodická konference, výměna zkušeností),
- modelová výuka tématu volba povolání (ukázkové hodiny, model kariérového poradenství),
- rovnost příležitostí (práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, uplatnitelnost, výuka),
- mezigenerační setkávání (2 x).
b) Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 připraví seminář na téma:
- Tradiční zpracování ovoce (moštování, štrůdly, valašská strava),
- Velikonoční řemeslný jarmark se seminářem pro pedagogy základních škol a Alceda (keramika, pedig, pletení tatarů, velikonoční kraslice, batika),
- Vánoční řemeslný jarmark se seminářem pro pedagogy ZŠ a Alceda (zpracování ovčí vlny, keramika, pedig, drátkování, ruční papír),
- Řemeslné dílny pro pedagogy (tkalcovské rámy, kolovrátek, filcování, drátkování... ).

 materiální podpora:

a) v Základní škole Vsetín, Luh 1544 se připravují následující aktivity:
- učebna pro výuku předmětu volba povolání,
- výukový prostor pro všechny generace (mezigenerační předávání zkušeností),
- venkovní výuková plocha se zabudovanou slepou mapou Evropy a Afriky (zeměpis, topografie, environmentální výuka),
- venkovní hřiště pro seniory s cvičebními prvky. 
b) V Základní škole Vsetín, Rokytnice 436 plánujeme tyto aktivity:
- Geopark, v němž budou shromážděny vzorky rozmanitých hornin (pískovec, žula, vápenec, mořský vápenec, čedič, znělec, gabro, fylit, svor, rula, travertin, slída, břidlice, křemen, tuf, rudy kovů např. sfalerit, galenit, pyrit aj., zkamenělina apod.), 
- venkovní amfiteátr pro společné aktivity jako přírodní učebna, 
- zahradní domek, který poslouží jako sklad i sušárna bylin a ovoce,
- venkovní výuková plocha se zabudovanou slepou mapou ČR a SR (zeměpis, matematika, fyzika, topografie, environmentální výuka),
- zázemí pro tradiční zpracování ovoce ze školní zahrady (lis, drtič, proutěné koše aj.), 
- učebna tradičních řemesel včetně keramické pece.

8. Časový harmonogram projektu 
 
1. červen 2011 - 31. květen 2013, tj. 24 měsíců (max. povolená doba realizace = 36 měsíců)

9. Rozpočet projektu 

V současné době je rozpočet nákladů na projekt v tvorbě. 
Odhad nákladů celkem = 20.000.000 Kč
Část rozpočtu na straně ČR = 13.000.000 Kč
- z toho podíl města 10 % = 1.300.000 Kč
Část rozpočtu na straně SR = 7.000.000 Kč
- z toho podíl obce 5 % = 350.000 Kč 
Rozpočet nákladů slovenských partnerů není dosud znám vůbec.

10. Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu 

V rámci projektu je zpracováván pouze rozpočet výdajů, při realizaci projektu nejsou očekávány 
žádné příjmy.

Podíl financování:

SLOVENŠTÍ PARTNEŘI - veřejný sektor ČEŠTÍ PARTNEŘI - veřejný sektor

ERDF - 85 % celkových výdajů ERDF - 85 % celkových výdajů
Státní rozpočet - 10 % dtto Státní rozpočet - 5 % dtto
Vlastní zdroje - 5 % dtto Vlastní zdroje - 10 % dtto
Pozn.: ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

11. Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu je 5 let. V oblasti stavebních úprav to partnerským školám nebude činit problémy, protože běžná údržba o areály školních zahrad je průběžně zajišťována. Pokračování vzdělávacích aktivit bude zajištěno 1 x ročně na úrovni základních škol výměnou zkušeností z profesního vzdělávání žáků, na úrovni mateřských škol a seniorů mezigeneračním předáváním zkušeností v rámci jedné společné aktivity ročně.

Zpracovala: Ing. Jana Janovská, vedoucí odd. školství OŠaK


Podobné stránky
Odporučte túto stránku priateľovi! Tlačiť
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 156
Včera: 655
Tento týždeň: 4010
Tento mesiac: 6508
Celkovo: 1089827
Priemerne: 341