Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
DSC_1106
foto_35
Úvod / MŠ Sychrov

Projektový partner 4 - Matěrská škola Sychrov, Vsetín

O nás

ms_sychrov_01Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 je v provozu od 2. ledna 1984. V roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. V následujících dvou letech byly upraveny chodníky, zhotoveny bezbariérové přístupy umělohmotný povrch na hrací ploše školní zahrady. V roce 2008 - 2009 bylo opraveno hygienické zařízení v 1. třídě, vyměněny stolky a židle pro děti ve všech třídách.

V současné době jsou pro předškolní děti otevřeny dvě běžné a dvě speciální logopedické třídy.

Součástí MŠ je školní jídelna, která připravuje jídlo pro děti 3x denně podle zásad zdravé výživy, sleduje a vyhodnocuje každý měsíc spotřební koš použitých potravin.

Provozní doba MŠ je od 6.15 - 16.00 hodin.

Cílem MŠ je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro rozvoj učení a vzdělávání.

Třídy

1. třída - kočička

Speciální logopedickou třídu Kočička navštěvují děti od 4 do 7 let s různými vadami řeči,případně vadami kombinovanými. Logopedická péče je zajišťována každodenním individuálním i skupinovým cvičením v příjemném a přátelském prostředí. Třída je současně zaměřena i hudebně. Při práci s dětmi klademe zvláštní důraz na rozvoj sluchového i zrakového vnímání, jemné i hrubé motoriky a citu pro rytmus. Uplatňujeme individuální přístup k dětem a snažíme se o všestranný rozvoj jejich osobnosti v atmosféře bezpečí a důvěry.


2. třída - ovečka

Pro nejmladší děti máme na škole třídu „Ovečka", která má zaměření na sebeobslužné činnosti a hygienické návyky. Děti se zde seznamují s novým prostředím, zvykají si na dětský kolektiv a pod vedením zkušených učitelek si hravou formou všestranně rozvíjí svou osobnost.Kromě běžného programu nabízíme dětem řadu kulturních, sportovních a společenských akcí a dobrou spolupráci s rodiči.Naším cílem je vytvářet v MŠ takové prostředí, ve kterém se cítí děti šťastné a spokojené.


3. třída - ptáček

Logopedickou třídu navštěvují děti s různými logopedickými vadami a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují pomoc asistenta pedagoga. Pod metodickým vedením SPC-Valašské Meziříčí - logopedie, provádějí reedukaci logopedických vad dvě logopedické asistentky. Logopedická péče zahrnuje individuální i skupinová cvičení a prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi. Do programu dne jsou zařazovány prvky, které rozvíjejí u dětí hrubou i jemnou motoriku, svalovou koordinaci a smyslové vnímání. Pro zkvalitnění přípravy dětí na vstup do ZŠ, využívají učitelky „Metodu dobrého startu", která rozvíjí akusticko-opticko-motorickou koordinaci. Třída je zapojena do projektu „Lego Dacta". Tato stavebnicová „učebna" poskytuje řadu možností, jak rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí, jejich tvořivost a fantazii. Snahou učitelek je vytvořit s dětmi pro děti klidnou a radostnou atmosféru, ve které se rozvíjí jejich osobnost, učí se samostatnosti, samostatnému rozhodování a řešení problémových situací.

4. třída - motýlek

Třídu Motýlek navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu.Děti jsou vedeny k šetrnému životnímu stylu, k úctě a odpovědnosti k přírodě. Druhou oblastí ve které děti podporujeme jsou výtvarné činnosti.Využíváme různých materiálů a motivujeme děti k citovému prožitku. V naší třídě jsou vytvářena základní pravidla a dohody, která usnadňují soužití, dbají o zdraví a bezpečnost, psychickou a duševní rovnováhu dětí. Během školního roku se děti účastní mnoha kulturních akcí. Celoroční výchovně vzdělávací činnost usnadňuje dětem vstup do základní školy.

Denní program běžných tříd zahrnuje:

6.15 - 11.20 Dopolední blok činností:
Scházení dětí
Pohovory s rodiči o zdravotním stavu dítěte
Hrové činnosti
Pohybové aktivity
Přesnídávka
Volné nebo řízené činnosti
Pobyt venku

11.20 - 16. 00 oběd
Odpolední odpočinek
Svačina
Hrové činnosti
Pohovory s rodiči o dítěti
Odchod dětí z MŠ

Denní program speciálních tříd - logopedie zahrnuje:

6.30 - 11. 40 Dopolední blok činností:
Scházení dětí
Pohovory s rodiči o zdravotním stavu dítěte
Individuální logopedická cvičení
Hrové činnosti
Pohybové činnosti
Přesnídávka
Logopedickou prevenci - skupinová cvičení
Volné nebo řízené činnosti
Pobyt venku

11.40 - 15.00 oběd
Odpolední odpočinek
Hrové činnosti
Individuální nebo kolektivní logopedická cvičení
Svačina
Pohovory s rodiči o dítěti - logopedická péče
Odchod do běžné třídy, odchod domů

Aktivity MŠ pro děti a s dětmi:

Návštěva hvězdárny - promítání pohádek, odborné přednášky, pozorování dalekohledem
Divadelní, hudební, kouzelnická představení v MŠ
Kulturní akce pořádané MěÚ Vsetín - odbor kultury
Den bez aut - projekt MěÚ Vsetín
Běh kolem MŠ - projekt MŠ Benátky
Mikulášská nadílka
Zdobení stromečku před MěÚ Vsetín
Vánoční posezení u stromečku, pásmo pohádek, vystoupení dětí
Besídky, vystoupení pro rodiče, ukázka práce s dětmi
Společné setkávání a tvoření dětí s rodiči
Den Země - Alcedo
Velikonoční koleda
Návštěva knihovny
Vyšetření zraku - MŠ Rokytnice
Akademie MŠ
Návštěva ZŠ Sychrov - multimediální třída, divadélko, MDD, velikonoce,keramika,
Návštěva v první třídě před zápisem do ZŠ
ZUŠ - hudební pohádka
Výstavy na zámku, návštěva zámecké věže
Výlety na konci školního roku
Předplavecký výcvik
Rozloučení s předškoláky
Programy Alceda
Účast na výtvarných soutěžích
Návštěva hasičské zbrojnice
Besedy s příslušníky policie
Pouštění draků

Zapojení do projektů:

EVVO - MŠ
Zoubky jako perličky - MŠ, návštěva zubní ordinace, pravidelné denní čištění zubů,
Prevence chování - Pravidla naší školky - MŠ
Zdravé město - projekt MěÚ Vsetín
Blíž k přírodě - blíž k sobě - projekt příhraniční spolupráce se Slovenskem
Máme zelenou - Besip - Ministerstvo dopravy

 

 

 

 

 

 

 

Odporučte túto stránku priateľovi! Tlačiť
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 413
Včera: 1107
Tento týždeň: 413
Tento mesiac: 16220
Celkovo: 1142459
Priemerne: 350