Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
DSC_0026
DSC_0301
Úvod / Obec Pruské / O nás

Základné informácie o Obci Pruské

 

Základné informácie o obci
Poštový kontakt:
Obec Pruské, Obecný úrad Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 PRUSKÉ
IČO:
00317721
DIČ:
2020610966
Názov banky:
Dexia banka Slovensko, pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu:
4481662002/5600
Štatutárny zástupca:
MUDr. Viliam CÍBIK, PhD. - starosta obce
Telefón:
00421 42 4492753
Fax:
00421 42 4492730
Mobil:
00421 908793140
E-mail:
obec.pruske@stonline.sk

Obec Pruské leží na pravom brehu Váhu asi na 4 km vzdialená od okresného sídla Ilava. Na špeciálnej mape je nakreslená medzi rovnobežky 1188-1192 a medzi poludníky 480-484. Podhradský potok obec delí na dve skoro rovnaké čiastky - východnú a západnú. Nadmorská výška geodetického bodu na námestí obce je je 252 m nad morom.

  Mapa obce Pruské a okolia

Obec je chránená od severných vetrov Bielymi Karpatmi. Na ich svahoch vyčnievajú vápencové bralá jurského a spodno-kriedového pôvodu. Ich najvyšší končiar v katastri obce Chmelová dosahuje výšky 960 m n.m. Na týchto bralách spočívajú pieskovcové paleogenné vrstvy, ktoré vystupujú na povrch pri Dúžavách, pozdĺž cesty vedúcej z Pruského na Vršatec. Tieto paleogenné (treťohorné) útvary veľmi strmo vystupujú smerom k Vršatcu, takže úplne znemožňujú vývoj obce na západ.
Súčasťou obce sú i miestne časti Podvažie a Savčina. Časť Podvažie sa nachádza v srdci Ilavskej kotliny na pravej strane Váhu pri ceste z Ilavy do Pruského. Geografická poloha je vymedzená 48°54' severnej šírky a 18°11' východnej zemepisnej dĺžky. Táto časť územia bola v mladších treťohorách zaliata morom a obec sa nachádza na nízkej terase, ktorú tvoria nivné pôdy na aluviálnych sedimentoch. Väčšinu chotára tvorí úrodná pôda s bohatými vodnými zdrojmi. Nízka terasa poskytuje zo svojej 10 - 15 m hrubej štrkovej vrstvy kvalitný stavebný materiál a dostatok pitnej vody. Savčina leží na rovine polohou najnižšie v strednom Považí na pravom brehu rieky Váh. Vzdialená je od Pruského 3 km. Je teraz jeho časťou. V minulosti bola samostatnou obcou spojenou s Podvažím.
 
Obecné oznamyObec Pruské, ktorá je i centrálnou obcou mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát (ZBK), má ambíciu stať sa modernou európskou obcou 21. storočia s využitím všetkých moderných technológii. Na druhej strane však nezabúda na problémy bežného občana a snaží sa kombinovať inovatívnosť s odstraňovaním bariér. Víziu obce by sme teda mahli v krátkosti charakterizovať tým, čo chceme a ako to chceme spraviť.
Keďže doteraz naša obec zaspala 21. storočie v práci s technológiami, chceme byť tí, ktorí na jednej strane dokážu motivovať mládež, na druhej strane nekonvenčným prístupom sa postarajú aj o starú generáciu.
 
Náš prístup vychádza z starej legendy o troch grošoch:
  • ten prvý chceme vrátiť našim starým rodičom - zamerali sme sa na opatrovateľskú starostlivosť, výstavbu hospicového zariadenia
  • ten druhý chceme investovať do našich detí a našou ambíciou je plná počítačová gramotnosť aspoň bilingválnosť, ešte lepšie trilingválnosť našich detí, úcta k starým hodnotám a lokálpatriotizmus.
  • z toho tretieho chceme žiť a budovať našu obec.

Hlavní zamestnávatelia
 
V obci Pruské:
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Pruské,
Mikon - výroba gumových a gumokovových výrobkov.

Mimo obce:
ZVS Holding, a.s., Dubnica nad Váhom, elektrotechnický priemysel,
Continental Matador Rubber, Púchov,
Continental Púchov, a.s., výroba pneumatík,
Halla Climate Control Ilava - výroba klimatizácií pre automobilový priemysel
RONA Crystal, Lednické Rovne, výroba skla,
Leoni - výroba autokáblov a elektrotechnických súčiastok,
Kaufland Slovakia - logistické centrum a skladové priestory
 
Priemerná nezamestnanosť je v obci okolo 5%.

Dopravné spojenie do obce:
Autobusom z Ilavy, z Dubnice nad Váhom. Vlaková doprava bola vo februári 2003 zrušená.

Prístupové komunikácie:
Štátna cesta č. II/574 z Ilavy do Pruského
Štátna cesta č. II/507 z Nemšovej do Pruského
Štátna cesta č. II/507 z Púchova do Pruského


Služby
V obci je možnosť ubytovania v internáte Strednej odbornej školy, potom najbližšie v Ilave v penzióne Daniel. Možnosti stravovania sú v pohostinstve Furman, na námestí v pizzerii di Siusi. V blízkosti námestia sa nachádzajú ešte ďalšie možnosti na stravovanie a občerstvenie: Motorest Amante, Kebab café, bar Maxi Café a Café No5 a Tuzex pub. V Ilave sa nachádzajú dve pizzerie a reštaurácia. Ďalšia možnosť občerstvenia a ubytovania je v hoteli Vršatec vo Vršatskom Podhradí - viac info na www.hotelvrsatec.sk

V Obvodnom zdravotnom stredisku pôsobia 2 stomatológovia, 3 všeobecní a 2 detskí lekári a 1 gynekológ. V obci funguje lekáreň, najbližšie dve lekárne sú v okresnom meste Ilava. V obci sídlia takisto dve prevádzky pneuservisu. Najbližšie benzínové čerpadlo je v Ilave. Bankomat Slovenskej sporiteľne je v prevádzke v budove strediska, ďalšie bankomaty sú v Ilave.

Významnou firmou v Pruskom je MIKONA, a.s., najväčší predajca pneumatík na Slovensku a firma MIKON - výroba gumových, gumokovových výrobkov, manipulačnej techniky a ortopedickej výroby. Obe firmy podnikajú v objekte bývalej tehelne.

Technická vybavenosť obce
Obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní a od r. 2002 časť obce je napojená na miestny vodovod.
Odpadové vody sú odvádzané do žúmp. Do budúcnosti je predpoklad výstavby kanalizácie, ktorá by bola financovaná z fondov Európskej únie.
Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené vzdušným vedením, na ktoré je napojené aj verejné osvetlenie.
S plynofikáciou obce sa začalo v roku 1997, v súčasnosti je splynofikovaná celá obec.

Telekomunikačné siete:
Slovak Telecom, Orange, T- Mobile, Telefónica O2.

Televízny signál:
STV 1, STV 2, TV Markíza, TV Nova, ČT 1, ČT 2, TV JOJ, TV PRIMA.
V budúcnosti sa plánuje realizovať projekt internetizácie obce s vybudovaním prípojok na pripojenie na internet spolu s káblovou televíziou. Pre nezáujem dostatočného počtu domácností bol projektový zámer posunutý na ďalšie obdobie.

Viac informácii nájdete na: http://obecpruske.sk

Ilustračná mapa obce Pruské

 


Podobné stránky
Odporučte túto stránku priateľovi! Tlačiť
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 456
Včera: 1107
Tento týždeň: 456
Tento mesiac: 16263
Celkovo: 1142502
Priemerne: 350