Senioři v ZŠ Vsetín - Luh

Dátum 2012/1/31 1:10:00 | Téma: Novinky

medzigeneracna_02Poslední lednový pátek se v základní škole Vsetín – Luh uskutečnila akce, která byla spolufinancována z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 projektu „Vzdělávání bez hranic“. Už samotný název „Mezigenerační předávání poznatků a zkušeností „ napovídá smysl této akce a kdo se jí účastnil.


Byli to žáci 2.stupně tří základních škol – Vsetín Luh a Rokytnice, Pruské ze Slovenska a senioři. Program byl velmi pestrý a zajímavý pro obě věkové skupiny. Byly vytvořeny 4 členné pracovní týmy, v nichž byli zastoupeni vždy žáci z jedné školy a jeden senior. Moto dopolední části znělo „Žáci ukazují seniorům dnešní školu“. Týmy se postupně vystřídaly při aktivitách v odborné učebně ICT a v učebně s interaktivní tabulí. Každý tým vypracoval na počítači s využitím internetu a dle zadaných pokynů krátký referát na dané téma (řemesla), který potom krátce prezentoval ostatním. Na interaktivní tabuli byl spuštěna krátká prezentace, na jejímž základě týmy zpracovávaly téma z oblasti finanční gramotnosti – Peníze, aneb „money, money, money“ . Na interaktivní tabuli si také jednotlivci mohli zasoutěžit. V odpoledních hodinách se role vyměnily a žáky začali učit senioři. Byly připraveny dílny, ve kterých senioři prezentovali své řemeslné umění. Se samotnými řemesly se žáci seznámili již v dopoledních hodinách při zpracovávání svých referátů. Nyní se mohli v praxi podívat a sami vyzkoušet, jak byla v dřívějších dobách těžká obživa. Pan Malučký z Janové pletl košíky, klukům pomohl vyrobit „tatar na mrskání cérek „ o Velikonocích a ukázal ručně šitá a krásně zdobená kožená pouzdra a různé jiné obaly. Z Vizovic navštívili naši školu manželé Adamcovi. Pan Adamec – zdatný dráteník – nejenže drátoval hrnce, ale z drátu přímo na místě vyráběl dětem na přání různá zvířátka a závěsy. Paní Adamcová přivezla na ukázku překrásné kraslice a všelijaké pomůcky, se kterými si zájemci sami voskem malovali kraslice. Všechny velmi zaujal „stroj“ na vyfukování vajíček. Z Valašských Kloubouk, kde vždy mělo tradici papučářství, přijela prezentovat toto řemeslo paní Dořáková. Na vlastní oči všichni viděli kopyto, na které se papuče napínají, lepidlo vyráběné z mouky a vody, prošívání podešví a jak papuče postupně vznikají. Zajímavostí je to, že tyto podomácky vyráběné papuče (na rozdíl od původních) vznikají ze starých kabátů a jiných látek, čili se tak vlastně recyklují již nepoužívané materiály. Paní Langová (taktéž z Valašských Klobouk)učila především holky drátkování , o které byl velký zájem. Stejně jako malování kraslic bylo i drátkování pro děti v podstatě nejjednodušeji proveditelné. O ostatních řemeslech prohlásily, že je to velmi těžké a brzy je bolely ruce. Tento den přinesl všem zúčastněným spoustu nového, poučného a hlavně zajímavého. Všichni se loučili s úsměvy na tváři a ujištěním, že to byl velmi hezký den.

FOTOGRAFIE Z AKTIVITY

Mgr. Ivana Bednáriková, ZŠ Vsetín, Luh 1544

Tento článok je od Vzdělávání bez hranic
http://www.bezhranic.org

URL tejto aktuality je:
http://www.bezhranic.org/modules/AMS/article.php?storyid=8