Kariérové poradenství na ZŠ na téma rovné příležitosti

Dátum 2012/11/29 0:10:00 | Téma: Novinky

Karierove_poradenstvi_na_ZS_01V rámci aktivity probíhala od začátku října příprava, včetně komunikace s účastníky aktivity, včetně přednášejících. Příprava zahrnovala rezervaci termínu, rozeslání pozvánek, stanovení organizačního týmu, zajištění lektorů, občerstvení, nákup materiálu. Aktivita se uskutečnila 28. 11. 2012 v ZŠ Luh v odborné učebně vybudované v rámci projektu.


Samotný program pak zahrnoval  představení systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s  poruchami učení, kariérové poradenství, jejich dlaší uplatnění, workshop.  Zúčastnilo se 20 účastníků.

<<FOTO>>

Tento článok je od Vzdělávání bez hranic
http://www.bezhranic.org

URL tejto aktuality je:
http://www.bezhranic.org/modules/AMS/article.php?storyid=22