Mezigerační výukový prostor

Dátum 2012/9/24 23:00:00 | Téma: Novinky

Mezigeneracny_vyukovy_prostor_01Probíhala příprava a realizace altivity. V uvedeném prostoru se nacházejí hydranty, proto bylo zpracováno technické řešení, včetně odsunu stávajících prvků. Proběhla  veřejná zakázka – podklady, konzultace s právníky, realizace zakázky, její kontrola řídícím orgánem. Na zhotovitele díla byla  vybrána –  Obchodní firma: BS Vsetín, s. r. o. ,  4. května 870, 755 01 Vsetín,  IČ: 47973749, DIČ : CZ47973749. 


Následovala  realizace díla dle projektu a jeho předání do užívání. Celková cena díla 443 531,00 Kč.  Dílo předáno protokolem 21. 9. 2012. Aktivita ukončena 21. 9. 2012, nicméně na výstupy projektu a průběh aktivit nemá vliv.

<<FOTOGALÉRIA>>

Tento článok je od Vzdělávání bez hranic
http://www.bezhranic.org

URL tejto aktuality je:
http://www.bezhranic.org/modules/AMS/article.php?storyid=21