Škola v prírode - škola v Pruskom

Dátum 2012/6/2 0:30:00 | Téma: Novinky

skola_v_prirode_02Pod záštitou našej školy sa v rámci spoločného projektu "Vzdělávání bez hranic" konala aktivita č. 9, ktorá sa niesla v duchu hesla: "Škola v prírode, príroda v škole". Aktivita sa konala dňa 31. mája 2012.


Cieľom aktivity bolo žiakom tretieho a štvrtého ročníka ZŠ pripraviť prednášku na tému separovaný zber, vytvoriť netradičné hodiny prírodovedy v novovzniknutej „Škole v prírode“. Aktivita bola spestrená krátkou turistikou do CHKO Biele Karpaty a súťažami s environmentálnou tematikou.  Odbornými garantami aktivity boli pracovníci CHKO Biele Karpaty a lesní pedagógovia Štátnych lesov SR. Do programu sa zapojilo 40 žiakov zo Vsetína a 40 žiakov  z Pruského  + pedagogický sprievod  + členovia Klubu dôchodcov (Pruské) + Odborný lektor  + lesní pedagógovia. Výdavky na realizáciu aktivity boli nasledovné: strava: 448,52 €; ceny pre účastníkov: 353,04 €; odborný lektor: 34 €.

FOTOGALÉRIE Z AKTIVITY

Mgr. Ján ŠATKA - riaditeľ školy

Tento článok je od Vzdělávání bez hranic
http://www.bezhranic.org

URL tejto aktuality je:
http://www.bezhranic.org/modules/AMS/article.php?storyid=14