Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
DSC_0436
DSC_0671
Autor : admin
Č. aktuality : 32
Kat. čitateľov : Default
Verzia 1.00.08
Dátum publikovania: 2015/2/9 18:00:00
Zobrazení : 1642

Názov projektu

Vzdělávání bez hranic

Kód ITMS

22410320025

Oblasť podpory

I. 3. – Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť


Partneri projektu:

VP – město Vsetín (ČR)

HCP – obec Pruské (SR)

PP1 – Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

PP2 – Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

PP3 – Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

PP4 – Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

PP5 - Základní škola Vsetín, Luh 1544

PP6 - Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

PP7 – Alcedo – středisko volného času Vsetín

PP8 – Základní škola s Mateřskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

Miesto realizácie

ČR – Vsetín, SR - Pruské

Celkové náklady projektu

525.009,67 €

Finančná podpora z ERDF

444.687,61 €

Termín realizácie projektu

23. 03. 2010 - 31. 08. 2013

 

 


Cieľ projektu

V úvodní fázi realizace projektu byly vytvořeny partnerem projektu č. 8 ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruském webové stránky projektuwww.bezhranic.org .

Hlavním cílem projektu „Vzdělávání bez hranic“ bylo soustavou vzdě­lávacích aktivit a propracovaným systémem kariérového poradenství rozvíjet odborné kompetence a manuální zručnost pedagogů, rodičů a žáků škol a vytvořit tak podmínky pro kvalitní přípravu dětí a žáků na budoucí povolání a uplatnění na trhu práce. Vzdělávání jsme po­jali jako celoživotní proces bez hranic s rovnými příležitostmi pro všechny zúčastněné bez ohledu na věk, území či pohlaví včetně inte­grace zdravotně postižených a sociálně znevý­hodněných. K tomuto cíli směřovaly i všechny plánované a následně zrealizované aktivity.

VP – město Vsetín uspořádal dvě setkání projektových partnerů for­mou konference (1. téma „Postup a metodika ekologických auditů“ a 2. téma „Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků“.). Rovněž HCP – obec Pruské uspořádala 2 setkání projektových partnerů (téma „Separovaný sběr a ochrana krajiny“ a „Mezigenerační výmě­na poznatků, vědomostí a zkušeností“).  K tomu účelu provedla obec bezbariérovou úpravu Klubu důchodců a vybavila kuchyň v Komunit­ním centru v Pruském.

Mateřské školy ve Vsetíně si připravily pro pedagogické pracovníky tématická dopoledne, zaměřená na využití pořízený prvků z projektu:

MŠ Vsetín, Benátky: „Logopedická prevence v ranném předškolním věku“ – jako materiální zázemí byla na školní zahradě vybudována přírodní učebna, prolézací sestava s výukovými prvky, 2 hudební výukové panely a 2 šlapací kolotoče.

MŠ Vsetín, Kobzáňova: „Dětství bez bariér“ – protože se ve Vsetíně jedná o jedinou mateřskou školu zaměřenou na integraci dětí, byly na školní zahradě vybudovány dětské prvky využitelné částečně i pro vozíčkáře, a to výukový herní sestava, talířové pískoviště na noze a šlapací kolotoč.

MŠ Vsetín, Rokytnice: „Hliněné vzdělávání“ – materiálním zázemím bylo vybudování keramické dílny využívané pedagogy i rodiči s dět­mi. Na školní zahradě pak byla opravena opěrná zeď pod svahem a na ní osazeny výukové prvky, např. zedník, zahradní, řidič, sporto­vec, prodavač – zaměřené opět na tradiční řemesla. Na školní zahra­dě byla též umístěna výuková socha motýla.

MŠ Vsetín, Sychrov: Vodní hrátky – protože tato mateřská škola se zaměřuje na vodu a klima, byla na školní zahradě vybudována edu­kační sestava pro hry s vodou, dále sestava s výukovými prvky a na pískovišti stůl se sítem.

MŠ H. Gavloviča v Pruském: „Bielokarpatský semafór – kurz dopravní výchovy“ pro mateřské školy – kolem areálu školy bylo vybudováno nádherné dopravní hřiště.

Základní školy připravily sérii pedagogických seminářů a konferencí zaměřených na tradiční řemesla, přípravu na povolání a zvýšení šancí integrovaných žáků:

ZŠ Vsetín, Luh:

 • konference „Volba povolání na základní škole“ – byla vybu­dována učebna pro vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“, která sestává z vybavené kuchyně a moderní jídelny, která při konferencích slouží jako jednací prostor vybavený audio­vizuální technikou.
 • seminář „Mezigenerační  výměna poznatků a zkušeností“.
 • modelová výuka „Volba povolání“ – v prostoru mezi pavilony byl vybudován moderní výukový venkovní prostor se zabu­dovanou mapou Evropy, Afriky a Asie v dlažbě. V sousedství prostoru jsou umístěny dva prolézací výukové panely.
 • seminář „Rovnost příležitostí (kariérové poradenství na základní škole)“.

ZŠ Vsetín, Rokytnice:

 • série kurzů pro pedagogy „Řemeslná dílna“ I., II. a III. S Ře­meslnou dílnou II. souběžně běžela v MŠ Vsetín,Rokytnice obdobná aktivita pro MŠ „Hliněné vzdělávání“ – za tímto účelem byla vybudována ve škole nová učebna tradičních řemesel s keramickou pecí, vybavená kolovraty, stolními tkalcovskými stroji apod.
 • dvoudenní akce pro žáky „Tradiční řemesla na Valašsku“.

Ve škole byla opravena plocha kolem pavilonu se slepým vyobraze­ním mapy České a Slovenské republiky. Mezi pavilony školy pak byl vybudován přírodní amfiteátr, který slouží ke slavnostním shromáž­děním školy, projektu i města.  Je to také místo vhodné pro pořádání venkovních koncertů a letních kin.

Kolem celého areálu školy byl vybudován edukační plot s tabulemi zobrazujícími výuková témata i problémy ochrany přírody očima dětí.

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruském:

 • kurz „Kulinářská akademie – učíme se vařit“
 • digitální univerzita III. věku
 • seminář „Škola v přírodě, příroda ve škole – ekovýchova“ – v areálu školy byla vybudována škola v přírodě.

Aktivity mateřských a základních škol propojovalo svými aktivitami Alcedo – středisko volného času Vsetín pro různé věkové kategorie:

 • dvě jednodenní akce pro děti z MŠ na Hájence Na Novém Světě v Semetíně (Vsetín) na témata „Stezka žabky Michal­ky“, „Pilný zobáček kosa Marečka“ a „U lesa s mravencem Petříkem“, zaměřená na praktická pozorování a přímý kon­takt dětí s přírodou.
 • dvě dvoudenní akce „Krajina bez hranic“ na Hájence Na Novém Světě v Semetíně (Vsetín) pro žáky ZŠ.
 • V závěru realizace projektu mezinárodní konference v Prus­kém s prezentací výsledků, seznámení s prováděnými pozo­rováními, měřeními, popis použité techniky a postupů a vy­hodnocených parametrů životního prostředí (např. klima, voda, půda apod.).

V areálu Hájenky v Semetíně byly vyvybudovány dvě demonstrační elektrárny ostrovního typu (nedodávají elektrickou energii do sítě) – větrná a vodní. Alcedo dále pořídilo 7 počítačových laboratoří s mi­kroskopy a speciálními senzory na měření teploty, vlhkosti a rosného bodu, měření v biologii, v ekologii a na měření kvality vody.

 

Odkaz na webovú stránku

http://www.bezhranic.org  

Kontaktná osoba

Ing. Jana Janovská

tel.: +420 571 491 550, mobil: +420 605 768 899

jana.janovska@mestovsetin.cz 

Príloha

 1. MŠ Vsetín, Rokytnice – opěrná zeď s výukovými prvky 
 2. ZŠ Pruské – edukační plot
 3. ZŠ Vsetín, Luh – mezigenerační výukový prostor.

Vytlačiť aktualitu Odoslať aktualitu priateľovi
Komentár je vlastníctvom jeho autora. Nezodpovedáme za jeho obsah!
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 190
Včera: 655
Tento týždeň: 4044
Tento mesiac: 6542
Celkovo: 1089861
Priemerne: 341